FIND ME - חברה לאיתור כלי רכב ועובדים

FIND ME 

חברה לאיתור ובקרה על רכבים ועובדים

מתנהלת דרך אפליקציה ומרכזי בקרה

עיצוב גרפי של המדיות השונות של המוצר

 

Chen Bachar
עיצוב גרפי
Chen Bachar
עיצוב גרפי
Chen Bachar
עיצוב גרפי
Chen Bachar
עיצוב גרפי
Chen Bachar
עיצוב גרפי